Flok Baskı

Flok Baskı

Flok baskılar, 1 ile 7 mm uzunluğunda ince lif parçacıklarının, belirli bir desene göre kumaş yüzeyine yapıştırılması ile oluşturulan baskı tipleridir.

Flok Baskı